Akreditované merania - Mgr. Dana Palušová

Nachádzate sa tu:   Služby > BOZP a PO

BOZP a PO

  BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

- zaistenie služby vstupných a opakovaných školení zamestnancov v oblasti ochrany zdravia pri práci, vrátane overenia znalosti, podľa §7 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci;

 

  POŽIARNA OCHRANA

- zaistenie služby vstupných a opakovaných školení zamestnancov v oblasti požiarnej ochrany, vrátane overovania znalostí osôb zabezpečujúcich ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase, podľa §20 vyhlášky MV č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii;

 

- zaistenie pravidelnej odbornej prípravy protipožiarnych hliadok právnickej osoby, pracoviska, ako aj protipožiarnych asistenčných hliadok, podľa §23 vyhlášky MV č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii.

Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| Login